Happy Kids Fitness Club – Lithuanian families

Back to Activities

This club is for local Lithuanian families with children to have opportunities to be active outdoors while speaking their native language and socialising with others who share their cultural background. They meet in different parks around Peterborough.

This activity is good for wellbeing because

 • being active outside helps your mental health
 • it helps you to stay physically healthy
 • it helps to build strong relationships between people of different ages and social levels in the community

Šis klubas yra skirtas lietuvių šeimoms, ypač toms, kuriose yra vaikų, gyvenančioms Piterbore. Tikslas – suteikti galimybę aktyviai leisti laiką lauke, kalbant gimtąja kalba, bendraujant su kitais, artimais savo kultūrine kilme, žmonėmis. Šio klubo aktyvi veikla vyksta įvairiuose Piterboro miesto parkuose ir salėse.

Tokia veikla yra svarbi kiekvieno asmens gerovei, nes

 • aktyvumas gryname ore teigiamai veikia psichinę sveikatą
 • ir padeda išlikti fiziškai sveikam,
 • bei sukurti tvirtą ryšį tarp įvairaus amžiaus ir socialinių sluoksnių žmonių bendruomenėje.

See some of the fun activities Happy Kids Club do in a session:

What to expect?

It is not only children who can take part in activities – everyone in the family is welcome! The photos above include a lady who is taking part to help recover from Covid, which made her feel weak. Happy Kids motivates her to be active because it’s fun!

Free activities include:

 • the first group session, to see if you like it
 • online tasters
 • Facebook community
 • some seminars, communication sessions and workshops

Nemokama veikla apima:

 • pirmąjį užsiėmimą, kad galėtumėte suprasti, ar Jums tai patinka,
 • daugelį seminarų, bendravimo sesijų ir mokymų “gyvai” ir internetu, Facebook platformoje

At the moment there is a small fee for attending the group sessions, starting from second one. The fee covers the rent of the hall cost, equipment, etc. For more information contact them direct.

Mokama veikla apima:

Šiuo metu yra taikomas nedidelis mokestis už dalyvavimą grupiniuose užsiėmimuose (pradedant nuo antrojo) bei žygiuose.

Mokestis imamas tam, kad būtų galima padengti salės nuomos išlaidas, įrangą ir kt.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite tiesiogiai.

This video will give you a taster of more activities that the children can do:

How to contact

Where to go

Various parks around Peterborough
UK

Share this page

Skip to content